reklam - yayıncılık - grafik tasarım - prodüksiyon

Amblem ve Logotype çalışmaları için bazı öneriler:


 • Amblem ve logolar, firmanın yaşam süresi boyunca, uzun yıllar kullanılacağı için, her şeyden önce tasarımcı tarafından beğenilip, benimsenmelidir. Günümüzde 50-100 yıldan beri aynı çizgileri kullanmakta olan kuruluşlara rastlanabilmektedir.

 

 • Çalışmaların; simgelenmekte bulunduğu firma, kampanya, aktivite veya ürünle bütünleşerek konuyu çağrıştırması, her zaman aranılan bir özelliktir. Bunu sağlayabilmek de, sembolize edilecek öğelerin uzunca bir süre incelenmesiyle mümkündür. Bir işyerinin veya ürünün amblemi kişilerin kartvizitleri kadar önemlidir.

 

 • Firma veya ürün branşıyla uyumlu çizgiler kullanılmalıdır. Örneğin; kozmetik, moda-tekstil, bijuteri, farmakoloji, makine, inşaat, tarım, gıda ve ağır endüstri gruplarının çalışmalarındaki farklıcalıkların bulunması kaçınılmazdır.

 

 • Yine aynı kurala renk seçiminde de uyulmalıdır. Bazı iş kollarında benimsenen renkler, diğerlerinde itici olabilmektedir.

 

 • İlk bakışta şekli, rengi ve yazı karakteriyle imajda kalabilmelidir. TV’de bir saniyelik görüntüsüyle veya önünden hızla geçen araçtakilere o anda bir mesaj iletebilmelidir.

 

 • Karmaşık, anlaşılması güç çizgilerden kaçınılmalı, basit ama anlamlı şekillerle hedefe varılmalıdır. Başka bir deyimle, gereksiz görülen bir nokta bile kullanılmamalıdır.

 

 • Daha önce hazırlanmış örneklerden aynen kopya edilmemelidir. Doküman sanatçının ufkunu genişletmek ve neyin, nasıl ifade edildiğini görmek amacıyla incelenmelidir.

 

 • Çok büyük boyutlu uygulamalarda özelliğini yitirici oransızlıklar, minimal değerlerinde de ayrıntıların karışması ve kaybolan detaylar gibi rahatsızlıklar yaratmamalıdır.

 

 • Serbest elle, grafik araç ve gereçleriyle veya bilgisayarla hazırlanan çalışmalar ne çok büyük, ne de sanatçıya çalışma zorluğu verecek küçüklükte olmamalıdır. Hazırlanan tasarımlar çok küçük boyutlara indirilerek, özellikle kontür kalınlıklarının durumu görülmeli, uyumsuzluk halinde proto çalışmada gereken düzeltmeler yapılmalıdır.

 

 • İleri zamanlardaki uygulama biçimlerini de varsayarak; boyut, derinlik ve perspektif verilebilme özelliği aranılmalı, gerekirse bu çalışmalar da alternatif olarak sunulmalıdır.

 

 • Sınırlı değil, seçenekli çalışmalar yapmaktan kaçınmayan sanatçı, zamanla kendine özgü bir arşiv oluşturabilir. Yoğun çalışma temposu içerisinde hemen herkesin zaman darlığından yakınması doğaldır. Ancak; amblem çalışması ciddi bir uğraş ve içe doğuş istediğinden çok kısa sürede tamamlanamamaktadır. 3-5 gün içerisinde hazırlanan çalışmalar başlangıçta müşteri tarafından beğeni toplasa bile, kısa zamanda eleştirilere muhatap olabilir. Oysa 10-15 günlük sürede zaman zaman yapılan karalamaların toplanıp, değerlendirildikten sonra çizimlerinin yapılıp renklendirilmesi ile mutlaka daha etkili bir sunuş olacak ve kişilikli yapıtlar ortaya çıkabilecektir.

 

 • Çalışmalar; yaşadığımız çağın teknolojisine uygun, hemen demode olmayan, akademik bir tarzda hazırlanmalıdır.

 

 • Unutmamalıdır ki; grafik sanatçısının oluşturduğu yapıt, duvar süsleyecek bir tablo değil, fazla sayılarda çoğaltılarak, binlerce kişinin eleştirisine hedef olacak ayrıcalıktadır.

 

 • Kabul gören tasarımlar kağıt, zarf, kartvizit, broşür, gazete ve daha birçok matbu baskılarda uygulanabileceği gibi; rozet, şilt ve her türlü promosyon ürünlerinde de kullanılacak hatta ışıklı-ışıksız levhalarda, değişik boyutlarda yer alacaktır. Bu nedenle uygulama alanını salt matbaa baskıları açısından ele almak yanlışlılığına düşmemelidir.

 

 • Seçilen renkler pantone tonlarına uyarlanacaksa, serigrafi boyalarında da o tonları elde edebilmek, ayrıca metal, kumaş, cam, plastik uygulamalarında aynı nüansları yakalayabilecek karışım formüllerini mutlaka bulmalıdır. Uygulaması zor olan bazı ara renk tonlarının, değişik nitelikteki boyalarla ve farklı malzemeler üzerindeki kullanımlar sorun doğurabilmektedir.

 

 • Belirli oranlarla formüle edilebilen amblem ve logonun, birbirlerine göre konumlarının tanımı, diğer yapımcılara rahatlıkla yapılabilmelidir.

 

 • Çalışmalarda değişik renkler denendiğinde ayrıca, pozitif ve negatifleri de gözlemlendiğinde ortaya ilginç figürler çıkabilmektedir.

 

 • Sanatçının ön seçimini yaptığı renkli çalışmalarını; beyaz ve siyah da dahil, bazı fonlar kullanarak, bunlar üzerindeki uyum ve uygulanabilirliklerini test etmesi gereklidir.

 

 • Tasarımı yaratan sanatçı, çeşitli baskı uygulamalarını da izledikten sonra, isteğine uygun sonuç alınıp alınmadığı hakkında olurunu vermeli veya olumsuzluk görüyorsa çözüm getirebilmelidir. Bu sanatçının en doğal hakkı ve bir yerde de görevidir.

 

 • Çalışmaları ayrıca siyah-beyaz uygulamalar için tek renk hazırlamak ve küçültülmüş örneklerini de yanlarına iliştirmek, güzel bir sunuş biçimi olduğu gibi; basılacak malzemeler üzerindeki konumlarının gerçek boyut ve renkleriyle uygulanmasını sipariş sahibi talep edebilir. Bu durumda; kağıt, zarf, kartvizit ve broşür benzeri malzemeye 1/1 oranında; afiş, bilboard, tabela için ise, belli ölçekte çizilen taslaklar üzerinde, orantılı biçimde konumlarını uygulamak gerekir.